Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Nieuws

31 maart 2020 - Herstelplan 2020.

Het bestuur van BPL heeft recent een nieuw herstelplan opgesteld dat uiterlijk 1 april moet worden ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens het nieuwe plan blijkt dat BPL binnen 5 jaar een beleidsdekkingsgraad heeft die minimaal gelijk is aan vereist eigen vermogen (VEV), thans circa 118,2%. Dit is binnen de geldende herstelperiode van 10 jaar.


31 maart 2020 - Vijf vragen aan bestuurslid Marco Louwerens.

Afgelopen jaar hebben wij een risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat sommige onderwerpen voor u niet duidelijk zijn, waaronder de werkzaamheden van het bestuur. Ieder kwartaal zullen we middels een aantal vragen de bestuursleden aan u voorstellen en daardoor een inkijk geven van de activiteiten binnen het BPL-bestuur.


27 maart 2020 - Bericht van de voorzitter: Update impact Coronavirus op het pensioenfonds.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw pensioen vanwege de uitbraak van het coronavirus. In dit bericht geven wij u een update. 


15 maart 2020 - Dekkingsgraad eind februari 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind februari 2020 bedraagt 96,3% (was eind januari 2020 101,5%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind februari 2020 bedraagt 101,5% (was eind januari 2019 102,5%).


27 februari 2020 - Brochure Pensioenstatuut 2015 geactualiseerd.

De gegevens in de brochure Pensioenstatuut 2015 zijn aangepast aan de hand van het Pensioenstatuut 2015, geldend vanaf 1 januari 2020. U vindt de brochure Pensioenstatuut 2015 (geldend vanaf 1-1-2020): hier


27 februari 2020 - Premiebesluit NLc-Ledenvergadering.

De NLc-ledenvergadering heeft op 11 februari 2020 besloten om een afwijkende premieverhoging vast te stellen. De premie voor 2020 bedraagt daardoor, conform het besluit van het bestuur, € 2.761 per maand.


18 februari 2020 - Dekkingsgraad eind januari 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind januari 2020 bedraagt 101,5% (was eind december 2019 104,1%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind januari 2020 bedraagt 102,5% (was eind december 2019 102,8%).


31 januari 2020 - Waardeoverdracht.

De waarde van het pensioen dat is opgebouwd bij een ander pensioenfonds (bijvoorbeeld ABP of Bpf Koopvaardij) kan onder bepaalde voorwaarden worden meegenomen naar ons pensioenfonds.  Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u nagaan of, en bij welk pensioenfonds, u nog meer pensioen heeft opgebouwd.


Actueel nieuws


Nieuws

31 maart 2020 - Herstelplan 2020.

Het bestuur van BPL heeft recent een nieuw herstelplan opgesteld dat uiterlijk 1 april moet worden ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens het nieuwe plan blijkt dat BPL binnen 5 jaar een beleidsdekkingsgraad heeft die minimaal gelijk is aan vereist eigen vermogen (VEV), thans circa 118,2%. Dit is binnen de geldende herstelperiode van 10 jaar.


31 maart 2020 - Vijf vragen aan bestuurslid Marco Louwerens.

Afgelopen jaar hebben wij een risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat sommige onderwerpen voor u niet duidelijk zijn, waaronder de werkzaamheden van het bestuur. Ieder kwartaal zullen we middels een aantal vragen de bestuursleden aan u voorstellen en daardoor een inkijk geven van de activiteiten binnen het BPL-bestuur.


27 maart 2020 - Bericht van de voorzitter: Update impact Coronavirus op het pensioenfonds.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw pensioen vanwege de uitbraak van het coronavirus. In dit bericht geven wij u een update. 


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)