Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Nieuws

17 juni 2019 - BPL vraagt uw mening over ons pensioenfonds.

Eind mei hebben wij u bericht over het deelnemersonderzoek. Wij vinden uw mening erg belangrijk, daarom is de termijn om deel te nemen aan het onderzoek verlengd. U kunt nu tot en met zondag 23 juni 2019 uw mening geven. 


15 juni 2019 - Haalbaarheidstoets vastgesteld.

Het bestuur verricht jaarlijks een haalbaarheidstoets. De belangrijkste conclusie uit de toets is dat het pensioenfonds binnen de vastgestelde grenzen, welke zijn afgeleid van de risicohouding en de ambities van BPL, blijft.


15 juni 2019 - Benoeming kandidaat-bestuurslid & herbenoemingen.

In de NLc-Ledenvergadering van 4 juni 2019 is de heer Halfweeg benoemd tot
aspirant-bestuurslid.


29 mei 2019 - BPL vraagt uw mening over ons pensioenfonds.

Doet u mee aan ons deelnemersonderzoek? Uw ervaringen zijn belangrijk om onze dienstverlening verder te verbeteren. U heeft tenslotte het beste zicht op wat goed gaat en wat beter kan. Wij horen daarom graag uw mening.


29 mei 2019 - Planning Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2019.

De deelnemers kunnen het UPO 2019 in juni/juli tegemoet zien. Het UPO voor pensioengerechtigden wordt in september verstuurd.


16 mei 2019 - Dekkingsgraad eind april 2019.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind april 2019 bedraagt 106,8% (was eind maart 2019 105,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind april 2019 bedraagt 108,3% (was eind maart 2019 108,7%).


30 april 2019 - Benoemingen Verantwoordingsorgaan.

In de VNoL-vergadering op 3 april 2019 is de heer Mast benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan. Hij volgt de heer Van Rooij op die circa 12 jaar zitting heeft gehad in het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur dankt de heer Van Rooij voor de vele werkzaamheden.

De heren Muntjewerff en Groenendijk zijn tijdens de VNoL-vergadering op 3 april 2019 herbenoemd.

Het Verantwoordingsorgaan heeft uit zijn midden de heer Muntjewerff benoemd als voorzitter van het orgaan.


30 april 2019 - Pensioen afkopen vanaf 2019.

Pensioen afkopen betekent dat het pensioen eerder wordt uitbetaald. Vanaf 1 januari 2019 zijn de regels rondom kleine opgebouwde pensioenen aangepast. Dit komt omdat veel mensen vaker wisselen van baan dan twintig jaar geleden en via verschillende werkgevers pensioen opbouwen. Dit betekent ook dat veel mensen veel verschillende pensioentjes overal en nergens hebben.

Als iedereen al z’n kleine pensioenen afkoopt, dan blijft er geen pensioen meer over. En dat is ook niet de bedoeling van het pensioen. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het pensioen wordt behouden.


Actueel nieuws


Nieuws

17 juni 2019 - BPL vraagt uw mening over ons pensioenfonds.

Eind mei hebben wij u bericht over het deelnemersonderzoek. Wij vinden uw mening erg belangrijk, daarom is de termijn om deel te nemen aan het onderzoek verlengd. U kunt nu tot en met zondag 23 juni 2019 uw mening geven. 


15 juni 2019 - Haalbaarheidstoets vastgesteld.

Het bestuur verricht jaarlijks een haalbaarheidstoets. De belangrijkste conclusie uit de toets is dat het pensioenfonds binnen de vastgestelde grenzen, welke zijn afgeleid van de risicohouding en de ambities van BPL, blijft.


15 juni 2019 - Benoeming kandidaat-bestuurslid & herbenoemingen.

In de NLc-Ledenvergadering van 4 juni 2019 is de heer Halfweeg benoemd tot
aspirant-bestuurslid.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)