Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Nieuws

15 oktober 2019 - Dekkingsgraad eind september 2019.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2019 bedraagt 99,0% (was eind augustus 2019 95,9%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2019 bedraagt 104,1% (was eind augustus 2019 105,1%).


01 oktober 2019 - Nieuwe fiduciair beheerder gevonden!.

Zoals eerder aan u gemeld is BPL een zoektocht gestart naar een nieuwe fiduciair beheerder. Na een zorgvuldig selectietraject heeft het bestuur zijn voorkeur voor een nieuwe partij uitgesproken.

 


30 september 2019 - Pensioenbedragen - Uniforme Rekenmethodiek.

Vanaf 30 september 2019 moet de pensioencommunicatie naar deelnemers gaan plaatsvinden op basis van drie pensioenbedragen op de pensioenrichtleeftijd (68 jaar, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario). Deze scenario’s moeten voor de deelnemer inzichtelijk maken dat de hoogte van het pensioen en de koopkracht daarvan, niet zeker zijn. 


24 september 2019 - Zoektoch naar een nieuwe fiduciair beheerder.

BPL heeft zijn fiduciaire dienstverlening ten behoeve van het vermogensbeheer uitbesteed aan Robeco. Onlangs heeft Robeco BPL echter laten weten dat door het vertrek van de grootste fiduciaire klant de toekomst van de fiduciaire activiteiten wordt heroverwogen. Het bestuur heeft daarom een zoektocht gestart naar een nieuwe fiduciair beheerder.


20 september 2019 - Uitkomsten risicobereidheidsonderzoek.

In de periode van 4 juni tot 23 juni 2019 heeft ons online risicobereidheidsonderzoek plaatsgevonden. In totaal hebben 256 van de 453 actieve deelnemers en 203 van de 874 pensioengerechtigden de vragenlijst ingevuld. Een responspercentage van ± 35% is voor de pensioensector zeer hoog. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw respons!


14 september 2019 - Dekkingsgraad eind augustus 2019.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind augustus 2019 bedraagt 95,9% (was eind juli 2019 101,2%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind augustus 2019 bedraagt 105,1% (was eind juli 2019 106,3%).


30 augustus 2019 - Benoeming Marco van Kuik secretaris / penningmeester.

Onlangs heeft De Nederlandsche Bank zijn goedkeuring verleend voor de benoeming van Marco van Kuik als secretaris / penningmeester in het bestuur van het BPL en wordt hierdoor lid van het Dagelijks bestuur. Hij volgt Pieter Bas Schoe op. Marco is tevens beoogd sleutelfunctiehouder risicobeheer en is lid van de werkgroep Communicatie & Reputatie en de werkgroep Besturing.

 

 


30 augustus 2019 - Jaarverslag 2018.

Met het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. 

Het jaarverslag geeft onder andere informatie over de behaalde resultaten, het fondsbeleid en de (te verwachten) ontwikkeling van het pensioenfonds.

U vindt het volledige jaarverslag: hier


Actueel nieuws


Nieuws

15 oktober 2019 - Dekkingsgraad eind september 2019.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2019 bedraagt 99,0% (was eind augustus 2019 95,9%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2019 bedraagt 104,1% (was eind augustus 2019 105,1%).


01 oktober 2019 - Nieuwe fiduciair beheerder gevonden!.

Zoals eerder aan u gemeld is BPL een zoektocht gestart naar een nieuwe fiduciair beheerder. Na een zorgvuldig selectietraject heeft het bestuur zijn voorkeur voor een nieuwe partij uitgesproken.

 


30 september 2019 - Pensioenbedragen - Uniforme Rekenmethodiek.

Vanaf 30 september 2019 moet de pensioencommunicatie naar deelnemers gaan plaatsvinden op basis van drie pensioenbedragen op de pensioenrichtleeftijd (68 jaar, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario). Deze scenario’s moeten voor de deelnemer inzichtelijk maken dat de hoogte van het pensioen en de koopkracht daarvan, niet zeker zijn. 


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)