Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Klachtenregeling


PROCEDURE

De regels inzake de Code Pensioenfondsen schrijven voor dat elk pensioenfonds een klachten en geschillenregeling moeten hebben. Over de bij het bestuur ingediende klachten wordt gerapporteerd in het jaarverslag van BPL.

Klachten worden behandeld volgens onderstaande procedure.

Mocht u het niet eens zijn met de uitslag dan wordt de klacht op uw verzoek in behandeling genomen door het bestuur.

OMBUDSMAN

Vanaf 19 september 2012 kunnen (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en andere belanghebbenden voor een klacht of geschil over de uitvoering van het Pensioenreglement voor advies terecht bij de Ombudsman Pensioenen (niet bindend). BPL zal zich aan het advies van de Ombudsman Pensioenen conformeren, tenzij er zwaarwegende motieven zijn dit advies niet op te volgen.

Een klacht of geschil wordt niet eerder door de Ombudsman Pensioenen in behandeling genomen nadat de klachten- en geschillenprocedure bij BPL volledig is doorlopen. Dus na het besluit van het bestuur ten aanzien van een klacht of geschil.

De website van de Ombudsman is: www.ombudsmanpensioenen.nl

RECHTSZAAK

Het advies van de ombudsman is niet bindend. U heeft dus de mogelijkheid om een rechtszaak te beginnen.

 

Klachtenregeling

 

zie als brondocument: de Klachten- en geschillenregeling 

 

 

Actueel nieuws


Nieuws

15 februari 2021 - Dekkingsgraad januari 2021.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind januari 2021 bedraagt 101,9% (was eind december 2020 101,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind januari 2021 bedraagt 95,7% (was eind december 2020 95,6%).


31 januari 2021 - Benoeming sleutelfunctiehouders.

Onlangs heeft DNB ingestemd met de benoeming Marco van Kuik (risicobeheer) en Robert de Jonge (interne audit) als sleutelfunctiehouder. De sleutelfuncties hebben als doel countervailing power te bieden ten opzichte van de onderdelen die belast zijn met de uitvoerende werkzaamheden, dit in het kader van beheerste en integere bedrijfsvoering.


31 januari 2021 - Werkzaamheden BPL 2021.

Zoals ieder jaar zal geen jaar hetzelfde zijn. Dit betekent dat de bestuurlijke agenda ieder jaar anders zal zijn. In dit artikel treft u de aanvullende onderwerpen voor 2021 aan.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke omstandigheden treedt het crisisplan van BPL in werking?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)