Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

AOP


Indien u als registerloods beroepsarbeidsongeschikt wordt, maakt u aanspraak op een arbeidsongeschiktheidspensioen, volgens de dan geldende regeling.

Uw pensioen wordt rond de 21ste van de maand overgemaakt.

U hoeft geen premie meer te betalen, terwijl de opbouw van de pensioenaanspraken toch volledig doorgaat.

Hoewel u uitgeschreven bent uit het loodsenregister bent u nog wel deelnemer volgens het pensioenreglement.

U kunt bij PGGM navragen welk pensioenreglement voor u van toepassing is.

Zie voor uw aanspraken en mogelijkheden ook, "Actief loods".

Actueel nieuws


Nieuws

15 oktober 2019 - Dekkingsgraad eind september 2019.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2019 bedraagt 99,0% (was eind augustus 2019 95,9%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2019 bedraagt 104,1% (was eind augustus 2019 105,1%).


01 oktober 2019 - Nieuwe fiduciair beheerder gevonden!.

Zoals eerder aan u gemeld is BPL een zoektocht gestart naar een nieuwe fiduciair beheerder. Na een zorgvuldig selectietraject heeft het bestuur zijn voorkeur voor een nieuwe partij uitgesproken.

 


30 september 2019 - Pensioenbedragen - Uniforme Rekenmethodiek.

Vanaf 30 september 2019 moet de pensioencommunicatie naar deelnemers gaan plaatsvinden op basis van drie pensioenbedragen op de pensioenrichtleeftijd (68 jaar, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario). Deze scenario’s moeten voor de deelnemer inzichtelijk maken dat de hoogte van het pensioen en de koopkracht daarvan, niet zeker zijn. 


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?



Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)