Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De indexatieverlening is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Deze toeslagverlening is voorwaardelijk. Het besluit tot toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur genomen. BPL probeert uw opgebouwde pensioen te verhogen met de ontwikkeling van de Consumenten Prijsindex (CPI).

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen/opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling.

De verhogingen zijn voorwaardelijk. BPL betaalt de toekomstige verhogingen van uw (opgebouwde) pensioen uit beleggingsrendement. U heeft in geval van een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Het BPL verwacht dat de toeslagverlening de komende jaren zeer beperkt zal zijn.

Zie indexatiebeleid voor de actuele ontwikkelingen.