Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Gepensioneerd


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Uw pensioenregeling 1988

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2004

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2015

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Ouderdomspensioen

Als gepensioneerde ontvangt u een levenslang ouderdomspensioen (OP) op, ingaande uw 65e.

Per deelnemersjaar tot uw pensioendatum bedroeg de opbouw over pensioengrondslag A: 1,5%

Bij meer dan 30 te bereiken deelnemersjaren is het opbouwpercentage naar rato verlaagd.

Per deelnemersjaar van 1-1-2011 tot aan uw pensioendatum bedroeg de opbouw 1,5% over het verschil tussen pensioengrondslag B en A. Zie reglement en/of brochure.

Als FLP-er telt elk kalenderjaar voor 50% mee.

BPL probeert ieder jaar de pensioengrondslag en uw opgebouwde of ingegane pensioen te verhogen met de stijging van de consumentenprijsindex (cpi), zoals vastgesteld door het CBS.

Wij houden bij wat u opbouwt en geven u jaarlijks daarvan een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 

zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling

Actueel nieuws


Nieuws

16 januari 2020 - Dekkingsgraad eind december 2019.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind december 2019 bedraagt 1041% (was eind november 2019 102,0%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind december 2019 bedraagt 102,8% (was eind november 2019 102,9%).


30 december 2019 - Geactualiseerde Klachten- en geschillenregeling.

Uw pensioenregeling wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop dit gebeurt of over de wijze waarop u bent behandeld. In die situaties kunt u een geschil of klacht indienen bij uw pensioenfonds. Hoe dit werkt leest u in de geactualiseerde klachten- en geschillenregeling.


30 december 2019 - Dit jaar geen toeslagverlening.

Jaarlijks bekijken wij of uw pensioen kan meegroeien met de stijging van de prijzen in het afgelopen jaar. Dit is afhankelijk van onze financiële situatie. Per 1 januari 2020 lukt dit niet, dit vanwege de beleidsdekkingsgraad van 103,4%. De regelgeving staat het niet toe om bij een beleidsdekkingsgraad onder 110% toeslag te verlenen.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)