Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Gepensioneerd


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Uw pensioenregeling 1988

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2004

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2015

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Ouderdomspensioen

Als gepensioneerde ontvangt u een levenslang ouderdomspensioen (OP) op, ingaande uw 65e.

Per deelnemersjaar tot uw pensioendatum bedroeg de opbouw over pensioengrondslag A: 1,5%

Bij meer dan 30 te bereiken deelnemersjaren is het opbouwpercentage naar rato verlaagd.

Per deelnemersjaar van 1-1-2011 tot aan uw pensioendatum bedroeg de opbouw 1,5% over het verschil tussen pensioengrondslag B en A. Zie reglement en/of brochure.

Als FLP-er telt elk kalenderjaar voor 50% mee.

BPL probeert ieder jaar de pensioengrondslag en uw opgebouwde of ingegane pensioen te verhogen met de stijging van de consumentenprijsindex (cpi), zoals vastgesteld door het CBS.

Wij houden bij wat u opbouwt en geven u jaarlijks daarvan een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 

zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling

Actueel nieuws


Nieuws

14 augustus 2019 - Dekkingsgraad eind juli 2019.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind juli 2019 bedraagt 101,2% (was eind juni 2019 102,5%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind juli 2019 bedraagt 106,3% (was eind juni 2019 107,2%).


31 juli 2019 - Benoeming Joost Waasdorp.

Onlangs heeft De Nederlandsche Bank zijn goedkeuring verleend voor de benoeming van Joost Waasdorp in het bestuur van het BPL. De heer Waasdorp volgt de heer Ruijten, die inmiddels is afgetreden, in de werkgroep Regeling, Uitvoering & ICT.


31 juli 2019 - Blue Sky Group.

Per 1 januari 2020 voert de Blue Sky Group (BSG) de pensioen- en financiële administratie uit voor het BPL. In de nieuwsbrief van februari hebben we u hier over geïnformeerd. N.a.v. deze publicatie hebben we de vraag ontvangen betreffende de afhankelijkheid van de onderneming Air France - KLM.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)