Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Degene, met wie u getrouwd bent of een partnerrelatie heeft (geregistreerd partnerschap of een bij het fonds aangemelde notarieel verleden samenlevingsovereenkomst) heeft bij uw overlijden recht op een partnerpensioen, zo lang hij/zij leeft.

Als u na uw pensioendatum gaat trouwen of een partnerrelatie aangaat, ontstaat geen aanspraak op partnerpensioen.

Aanvullende uitkeringen

Indien u premie heeft betaald in het kader van de pensioenspaarregeling (flexioen)kan het bij overlijden aanwezige flexioenkapitaal worden aangewend voor een aanvullend partnerpensioen of, bij ontstentenis van een nabestaande, worden omgezet een uitkering t.g.v. eventuele wezenpensioengerechtigde kinderen.

Daarnaast kan er een aanvullend partnerpensioen worden verkregen uit aanwending van het (fictieve) geoormerkte FLP-kapitaal.


zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling