Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Gebruik van website

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BPL, verboden.

Wijziging van de privacyverklaring

Het BPL houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend passen wij zo nodig de privacyverklaring aan op basis van wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel BPL de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaardt BPL geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is.

BPL biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. BPL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Hoewel BPL de grootst mogelijke zorg besteedt aan de vanaf de BPL website elektronisch aan BPL verstuurde berichten, garandeert BPL niet dat naar haar toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. BPL kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen daarvan.

BPL is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. BPL adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

Uiteraard kunt u ten alle tijden contact opnemen met het BPL, voor vragen en de laatste versies van documenten.

2018 Beroepspensioenfonds Loodsen