Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Als gepensioneerde van het BPL, bent u ooit actief registerloods geweest en ontvangt u momenteel een ouderdomspensioen van het BPL.

Betaaldata: Uw pensioen wordt rond de 23ste van de maand overgemaakt.

Bent u tussen 01-04-2004 en 01-01-2015 met pensioen gegaan dan geldt 'uw pensioenregeling 2004'.

De personen die van 01-04-2004 t/m 01-07-2008 met vervroegd pensioen zijn gegaan hebben naast de opgebouwde BPL-aanspraken recht op een FLP-aanvulling. Personen die na 01-07-2008 met vervroegd pensioen gaan hebben geen FLP-aanvulling meer.

Bent u na 01-01-2015 met pensioen gegaan dan geldt 'uw pensioen regeling 2015'.

Alle pensioenrechten en pensioenaanspraken,welke zijn verkregen onder het Pensioenstatuut 2004, blijven ongewijzigd in stand.

Wat te doen bij


Uw pensioenregeling 1988

Extra inkoop is gebonden aan fiscale regels. Bij het BPL kunt u momenteel geen gebruik maken van extra inkoop.


Uw pensioenregeling 2004

In de brief van BPL die u ontvangt 3 maanden voor dat u met pensioen gaat, wordt u gevraagd of u het opgebouwde partnerpensioen wilt omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Als u alleenstaande bent wordt dit automatisch voor u geregeld door BPL, want dan heeft u immers niets aan een...


Uw pensioenregeling 2015

Als gepensioneerde ontvangt u een levenslang ouderdomspensioen (OP) op, ingaande uw 65e.


Hoe gaat uw fonds om met

U heeft bij het ingaan van uw pensioen de keuze uit twee actuarieel gelijkwaardige varianten: