Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Welkom bij het 1-2-3 pensioen

Welkom bij Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL). BPL is een beroepspensioenfonds. Registerloodsen bouwen verplicht pensioen bij ons op. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid op bploodsen.nl/beleid/beleggingsbeleid.

In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van BPL. U kunt laag 2 in de onderstaande tabel vinden door op de (blauwe) "extensies" te klikken. In laag 2 kunt u bij bronvermelding laag 3 vinden.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Als Loods neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen en bouwt u ouderdomspensioen op.

Meer

Komt u te overlijden? Dan ontvangt uw partner partnerpensioen en ontvangen uw kinderen wezenpensioen tot 21 jaar.

Meer

Bij overlijden van de deelnemer vóór de (vervroegde) pensionering, vindt er een aanvulling op het partnerpensioen plaats.

Meer

Komt u te overlijden? Dan ontvangen uw kinderen wezenpensioen tot 21 jaar.

Meer

Voor alle deelnemers geldt een arbeidsongeschiktheidspensioen op risicobasis dat uitgekeerd wordt indien en zolang de deelnemer beroepsongeschikt is.

Meer

Wilt u precies weten wat ons pensioenstatuut u biedt? Kijk op www.bploodsen.nl.

Meer

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen ontvangt u van de overheid

B. Het pensioen dat u als Loods opbouwt

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

Meer

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele inkomen.

Meer

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto inkomen dat u in dat jaar hebt verdiend.

Meer

U bent verantwoordelijk voor de premiebetaling aan het BPL. Het BPL heeft een afspraak met de maatschappen dat zij hiervoor zorgdragen, zolang u lid bent van een maatschap.

Meer

Welke keuzes hebt u zelf?

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? U kunt uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Meer

Elke deelnemer of gewezen deelnemer kan op de (vervroegde) pensioendatum óf bij beëindiging van de deelneming een deel van het ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen, waarbij het partnerpensioen na omzetting 70% bedraagt van het ouderdomspensioen na omzetting.

Meer

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer). 

Meer

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op 60 jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen.

Meer

U kunt de keuze maken om eerst een periode een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen.

Meer

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Uw pensioen kan hoger of lager uitvallen. Dat is afhankelijk van de financiële resultaten en de verwachtingen voor de toekomst.

Meer

Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen.

Meer

Het kan gebeuren dat Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen.

Meer

Welke kosten maken wij?

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie.

Meer

Wanneer moet u in actie komen?

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? U kunt uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Meer

Als u arbeidsongeschikt wordt vraagt uiterlijk twee maanden vóór de dag waarop het arbeidsongeschiktheidspensioen op grond van het Pensioenstatuut ingaat, het arbeidsongeschiktheidspensioen aan bij de Stichting.

Meer

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. We krijgen deze gegevens automatisch door van de gemeente, net als de gegevens van uw partner.

Meer

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken.

Meer

Als u verhuist naar het buitenland. Meld dit aan uw pensioenfonds.

Meer

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen, te bereiken op +31(0)204266390, of neem contact met ons op via de contactpagina.

Meer