Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Op welke leeftijd is het pensioen op het UPO berekend?
Op welke leeftijd is het pensioen op het UPO berekend?

In de berekeningen is uitgegaan van de pensioendatum en dus de 60 jarige leeftijd. Tot en met het UPO 2019 werd nog uitgegaan van een pensioenrekendatum van 68 jaar naast de feitelijke pensioendatum van 60 jaar. Omdat dit verwarrend kan werken wordt op het UPO 2020 het berekende pensioen gebaseerd op 60 jaar en niet meer op 68 jaar.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?
Wat gebeurt er als u gaat scheiden?

Meestal wordt het pensioen verdeeld en krijgt uw ex-partner eigen pensioenaanspraken.

De verdeling wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Meld ons de scheiding en de afspraken over pensioen binnen 2 jaar na de scheiding of voor uw pensionering. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?
Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?

Indien u als registerloods beroepsarbeidsongeschikt wordt, maakt u aanspraak op een arbeidsongeschiktheidspensioen, zolang de deelnemer beroepsongeschikt is, volgens de dan geldende regeling.

U hoeft geen premie meer te betalen, terwijl de opbouw van de pensioenaanspraken toch volledig doorgaat.

Hoewel u uitgeschreven bent uit het loodsenregister bent u nog wel deelnemer volgens het pensioenreglement.