Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Als slaper ontvangt u nog geen pensioen. U bent gestopt als registerloods en staat niet meer ingeschreven in het loodsenregister.

U valt onder de categorie gewezen deelnemer. Als gewezen deelnemer heeft u een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen, opgebouwd tot aan de datum dat u gestopt bent als registerloods. U bouwt geen pensioen meer op bij dit pensioenfonds.

Alle aanspraken op risico basis vervallen, aangezien u geen premie meer betaald.

Als je voor de reguliere pensioendatum van 60 jaar stopt als loods kun je worden aangemerkt als gewezen deelnemer (slaper). Als je niets aangeeft gaat je pensioen in op zijn 60e. Als slaper kun je ook eerder met pensioen (bijvoorbeeld op je 58e). Dat moet je dat 6 maanden van te voren bij Blue Sky group aanvragen. Als slaper bepaal je dus zelf wanneer je pensioen ingaat. De uiterste datum van pensioeningang is 60 jaar.

Als slaper (gewezen deelnemer) ontvangt u, vanaf 2019, jaarlijks een overzicht van uw opgebouwde aanspraken. Uw pensioengegevens zijn ook altijd digitaal beschikbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.

Indien u vragen heeft welke regeling voor u van toepassing is, neem dan contact op met Blue Sky Group.

Zie voor "Wat te doen bij", "Wat kunt u zelf kiezen" en "Hoe gaat uw fonds om met" het gedeelte "Actief loods".


Verhuizen in of naar het buitenland:

U woont in het buitenland en u verhuist in het land waar u woont of naar een ander land, anders dan Nederland. Dat heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.

GEEF WEL UW ADRESWIJZIGING DOOR. Indien wij u (of (ex-)partner) niet kunnen lokaliseren heeft dit gevolgen voor de (tijdige) uitkering van uw pensioen.

Als u naar het buitenland verhuist heeft u 2 keuzes:

1. U laat uw pensioen staan bij BPL:

Uw opgebouwde pensioenen worden op dezelfde wijze geïndexeerd/gekort als bij de overige belanghebbenden van het fonds. Zie indexatiebeleid.

2. U neemt uw pensioen mee naar het buitenland:

Dit kunt u doen, onder voorwaarden, via internationale waardeoverdracht. Uw buitenlandse pensioenverzekeraar neemt dan uw pensioen over. Zo voorkomt u mogelijk een pensioenbreuk en hoeft u na uw pensionering maar met 1 pensioenfonds contact te houden.

Vraag aan de internationale organisatie of het nieuwe pensioenfonds of ze meewerken aan internationale waardeoverdracht.

Vrijwillige voorzetting:

Het is niet mogelijk om uw pensioen vrijwillig voort te zetten, door zelf de premie af te dragen aan het pensioenfonds.