Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 17 juni 2021

In de NLc-Ledenvergadering van 8 juni 2021 is Harm Nouwen per 1 mei 2022 benoemd als lid van het Verantwoordingsorgaan.

Met zijn leeftijd van 33 jaar heeft ook dit orgaan, net zoals het bestuur, een lid van onder de 40 jaar weten aan te stellen. Hiermee poogt BPL om zoveel mogelijk invulling te geven aan norm 33 van de Code Pensioenfondsen. Hierin wordt gesteld een zo hoog mogelijke diversiteit na te streven.