Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 28 april 2023

Per 13 april 2023 treedt Marco van Kuik terug als bestuurslid en sleutelfunctiehouder risicobeheer van het BPL.

Marco van Kuik startte in 2009 als aspirant-bestuurslid en werd in 2010 benoemd als bestuurslid. Het BPL is hem zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten en kijkt terug op een periode waarin veel veranderingen met succes zijn doorgevoerd. Mede vanwege zijn scherpe blik en constructieve houding zijn er de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in de verdere professionalisering van het BPL.

Het BPL wenst dhr. Van Kuik veel succes in zijn nieuwe rol als bestuurder van de regio Rotterdam-Rijnmond.

 Namens het BPL nogmaals bedankt!