Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 20 december 2021

Per 31 december 2021 treedt Robert de Jonge terug als voorzitter en bestuurslid van het BPL. Hij blijft aan het BPL verbonden vanwege zijn rol als sleutelfunctiehouder interne audit.

Robert de Jonge startte in 2007 als aspirant-bestuurslid, werd in 2008 bestuurslid en is sinds 2016 voorzitter van het BPL. Het BPL is hem zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten en kijkt terug op een periode waarin veel veranderingen met succes zijn doorgevoerd. Mede vanwege zijn leiderschapskwaliteiten verloopt de besluitvorming binnen het BPL in goede harmonie, is er sprake van openheid en ruimte voor de dialoog.

Het BPL wenst dhr. De Jonge veel succes in zijn nieuwe rol als voorzitter van de regio Amsterdam-IJmond. Aangezien hij ook lid wordt van de Algemene raad kan zijn pensioenkennis nog breed ingezet worden.

Namens het BPL nogmaals bedankt!