Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 19 mei 2021

De geschatte actuele dekkingsgraad eind april 2021 bedraagt 110,1% (was eind maart 2021 108,5%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind april 2021 bedraagt 99,5% (was eind maart 2021 98,0%).

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Dit is vanaf 1 januari 2015 de belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van het fonds. Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt. Dit vloeit voort uit het wettelijk voorgeschreven financiële toetsingskader voor pensioenfondsen.

In de grafiek is het werkelijke verloop van de actuele dekkingsgraad (groene lijn) en het verloop van de beleidsdekkingsgraad (zwarte lijn) van de afgelopen 12 maanden weergegeven.