Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 12 mei 2023

De geschatte actuele dekkingsgraad eind april 2023 bedraagt 116,5% (was eind maart 2023 115,6%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind april 2023 bedraagt 120,8% (was eind maart 2023 121,25%).

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.
Gezien de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel richt het bestuur zich nu voornamelijk op de actuele dekkingsgraad. In het nieuwe pensioenstelsel komt de beleidsdekkingsgraad namelijk te vervallen.

In de grafiek is het werkelijke verloop van de actuele dekkingsgraad (groene lijn) en het verloop van de beleidsdekkingsgraad (zwarte lijn) van de afgelopen 12 maanden weergegeven.