Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 12 september 2022

De geschatte actuele dekkingsgraad eind augustus 2022 bedraagt 129,8% (was eind juli 2022 122,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind augustus 2022 bedraagt 119,0% (was eind juli 2022 117,4%).

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Dit is vanaf 1 januari 2015 de belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van het fonds. Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt. Dit vloeit voort uit het wettelijk voorgeschreven financiële toetsingskader voor pensioenfondsen.

In de grafiek is het werkelijke verloop van de actuele dekkingsgraad (groene lijn) en het verloop van de beleidsdekkingsgraad (zwarte lijn) van de afgelopen 12 maanden weergegeven.