Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 14 september 2023

De geschatte actuele dekkingsgraad eind augustus 2023 bedraagt 120,9% (was eind juli 2023 121,5%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind augustus 2023 bedraagt 119,8% (was eind juli 2023 120,3%).

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Gezien de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel richt het bestuur zich nu voornamelijk op de actuele dekkingsgraad. In het nieuwe pensioenstelsel komt de beleidsdekkingsgraad namelijk te vervallen.

In de grafiek is het werkelijke verloop van de actuele dekkingsgraad (groene lijn) en het verloop van de beleidsdekkingsgraad (zwarte lijn) van de afgelopen 12 maanden weergegeven.