Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 15 januari 2023

De geschatte actuele dekkingsgraad eind december 2022 bedraagt 114,6% (was eind november 2022 126,6%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind december 2022 bedraagt 120,6% (was eind november 2022 120,7%).

In de dekkingsgraad van december zit de per 1 januari 2023 verleende toeslag (11,3%) verwerkt. Dit verklaart de daling.

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Dit is vanaf 1 januari 2015 de belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van het fonds. Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt. Dit vloeit voort uit het wettelijk voorgeschreven financiële toetsingskader voor pensioenfondsen.

In de grafiek is het werkelijke verloop van de actuele dekkingsgraad (groene lijn) en het verloop van de beleidsdekkingsgraad (zwarte lijn) van de afgelopen 12 maanden weergegeven.