Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 18 februari 2020

De geschatte actuele dekkingsgraad eind januari 2020 bedraagt 101,5% (was eind december 2019 104,1%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind januari 2020 bedraagt 102,5% (was eind december 2019 102,8%).

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Dit is vanaf 1 januari 2015 de belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van het fonds. Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt. Dit vloeit voort uit het wettelijk voorgeschreven financiële toetsingskader voor pensioenfondsen.

In de grafiek is het werkelijke verloop van de actuele dekkingsgraad (groene lijn) en het verloop van de beleidsdekkingsgraad (zwarte lijn) van de afgelopen 12 maanden weergegeven.