Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 25 augustus 2023

De geschatte actuele dekkingsgraad eind juli 2023 bedraagt 121,5% (was eind juni 2023 118,9%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind juli 2023 bedraagt 120,3% (was eind juni 2023 120,1%).

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Gezien de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel richt het bestuur zich nu voornamelijk op de actuele dekkingsgraad. In het nieuwe pensioenstelsel komt de beleidsdekkingsgraad namelijk te vervallen.

In de grafiek is het werkelijke verloop van de actuele dekkingsgraad (groene lijn) en het verloop van de beleidsdekkingsgraad (zwarte lijn) van de afgelopen 12 maanden weergegeven.