Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 13 juli 2021

De geschatte actuele dekkingsgraad eind juni 2021 bedraagt 111,2% (was eind mei 2021 109,7%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind juni 2021 bedraagt 102,4% (was eind mei 2021 100,9%).

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Dit is vanaf 1 januari 2015 de belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van het fonds. Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt. Dit vloeit voort uit het wettelijk voorgeschreven financiële toetsingskader voor pensioenfondsen.

In de grafiek is het werkelijke verloop van de actuele dekkingsgraad (groene lijn) en het verloop van de beleidsdekkingsgraad (zwarte lijn) van de afgelopen 12 maanden weergegeven.