Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 28 april 2023

Een terugkerend rubriek in onze nieuwsbrief is het item “vragen aan”. Voor deze nieuwsbrief zijn de vragen gesteld aan vertrekkend bestuurslid en tevens sleutelfunctiehouder risicobeheer Marco van Kuik.

Hoe kijk je terug op de afgelopen 14 jaar dat je bestuurslid bent geweest van het BPL?
Toen ik binnen kwam bij het BPL in 2009 als aankomend bestuurslid, moest je al een jaar meelopen voor dat je benoemd werd. Er was toen echter veel minder (wettelijke) regelgeving en structuur. Aan het eind van dat jaar werd je benoemd en was je bestuurslid. Tegenwoordig gaat dat toch net iets anders. Je moet nu aantonen dat je qua kennisniveau als bestuurslid mee kan doen. Zo niet of bij twijfel dan mag je langs de DNB, en dan gaan zij in een gesprek met een 3-tal experts beoordelen of je wel geschikt bent om bestuurslid te zijn. Zomaar een voorbeeld van wat er veranderd is.

Ook het van, voor en door (ex)loodsen werd toen al breed gedragen, dus qua besluitvorming en communicatie ging het gewoon goed. We hebben ondertussen wel een enorme grote verbeterslag gemaakt, waardoor de besluitvorming, structuur, kennisniveau en governance wat mij betreft op een hoog niveau zit. Als bestuur hebben we daar zeker aan bijgedragen, door de juiste beslissingen te nemen om bijvoorbeeld te accepteren dat wij expert zijn in schepen loodsen, maar dat anderen expert zijn in hun vakgebied. De keuze om dus bijna alles uit te besteden heeft naar mijn mening goed uitgepakt. Uiteraard is het wel zaak de juiste expert te vinden, die bij het team past. Dat houdt vaak in dat wij als bestuur willen dat de uitbestede partij bij voorkeur ook de punten benoemt die in zijn of haar ogen voor verbetering vatbaar zijn, met de nodige onderbouwing. Doordat wij dat als bestuur vaak goed op hebben kunnen pakken staat er nu een solide pensioenfonds. Soms lopen we zelfs voor en zie je later dingen in wetgeving en/of governance verschijnen, wat wij als bestuur al normaal vinden. Dat is dan wel grappig om te constateren. Een voorbeeld hiervan is dat er sinds 1988 al pensioengerechtigden in het bestuur zitten, terwijl de wetgeving daar in juli 2014 mee kwam.

Ik kijk dus met een goed gevoel terug op die 14 jaar en heb er dan ook geen moeite mee om het BPL achter te laten in zijn huidige vorm. Er staat een mooi solide pensioenfonds, met betrokken (ex-)loodsen, die in een leuke sfeer hun steentje bijdragen om het beste er uit te halen voor de belanghebbenden.

Aan welke ontwikkelingen, waar je aan hebt kunnen bijdragen, denk je met een positief gevoel aan terug?
Tja, iedereen draagt bij, maar iedereen heeft ook stokpaardjes. Waar ik heel positief over ben is dat een ieder zijn stokpaardje gewoon op tafel kan gooien en dat er dan serieus, soms wat minder serieus, naar wordt gekeken. Één van mijn stokpaardjes waren toch wel de huiskleuren en grafische vormgeving. Een heel simpel iets, iets waar menigeen helemaal geen zin en tijd voor had. “We beheren bijna een half miljard (destijds) en dan ga jij over huiskleuren beginnen”. De grap is dan nu dat als er iets niet in de huiskleuren staat dat het er dan nu opeens commentaar komt dat het er niet professioneel uitziet.

Verder denk ik dat ik best wel veel heb kunnen bijdragen vanwege mijn kritische feedback. Vaak over kleine dingen, die in mijn ogen net zo belangrijk zijn als de grotere besluiten. Als je de basis op orde hebt dan werkt dat ook door in de belangrijke besluiten. Positief vind ik dan ook het gebruik van voorleggers, waar kort en éénduidig beschreven wordt waar het besluit over gaat. Een heel saai document maar het draagt wel bij aan een gedegen structuur en dus betere besluitvorming.

In 2010 stond er ongeveer € 450 miljoen bij het fonds. Nu rond de miljard. Ook al heeft wetgeving veel veranderd qua opbouw van je pensioen, uiteindelijk hebben we nooit hoeven korten en stonden we zelfs in de krant als één van de beste fondsen van dat jaar. Dan heb je toch ergens wat goed gedaan.

Welke boodschap zou je de (ex)-registerloodsen mee willen geven betreffende het BPL?
Het BPL is echt een professionele betrokken organisatie die er voor zijn deelnemers is. Het is ontzettend moeilijk om over dit toch vaak lastige onderwerp u duidelijk en goed te informeren.

Zolang er (ex-)loodsen in het bestuur, in het verantwoordingsorgaan, de NLc (gelijkgesteld als beroepsvereniging), de VNoL en in de werkgroep(en) Transitie Pensioenregeling, vertegenwoordigd zijn, worden uw belangen gewoon goed behartigd door BPL.