Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 20 maart 2022

Het bestuur van BPL heeft recent een nieuw herstelplan opgesteld dat uiterlijk 1 april moet worden ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens het nieuwe plan blijkt, op basis van de door DNB voorgeschreven veronderstellingen, dat BPL in 2023 een beleidsdekkingsgraad heeft die minimaal gelijk is aan vereist eigen vermogen (VEV), thans circa 118,8%. Dit is binnen de gekozen hersteltermijn van 10 jaar.

Het volgende formele meetmoment is 31 december 2022. Over het resultaat daarvan zullen wij u in maart 2023 informeren. Zoals gebruikelijk zullen wij u maandelijks via onze website en nieuwsbrief op de hoogte houden over de ontwikkeling van de (beleids-)dekkingsgraad.

Wat is een herstelplan?
In het herstelplan legt het pensioenfonds vast welke maatregelen het pensioenfonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad. Binnen 10 jaar moet het pensioenfonds weer boven het vereist eigen vermogen (VEV) zitten. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het pensioenfonds ieder jaar het herstelplan actualiseren.