Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 26 april 2024

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om transparante en effectieve communicatie te waarborgen, zoeken wij nog één actieve deelnemer en één pensioengerechtigde om deel te nemen in onze Klankbordgroep Transitiecommunicatie.

Deze klankbordgroep zal op kwartaalbasis bijeenkomen om onze communicatie-inspanningen met betrekking tot de transitie te beoordelen en waar nodig te verbeteren.

Het BPL staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen en wij geloven dat het essentieel is om een nauwe dialoog te onderhouden met onze leden om ervoor te zorgen dat onze communicatie hun behoeften en verwachtingen weerspiegelt.

Doel van de klankbordgroep:

  • Evalueren van de huidige communicatiemiddelen en -methoden met betrekking tot de transitie.
  • Identificeren van eventuele lacunes of gebieden voor verbetering in onze communicatie.
  • Bespreken van nieuwe ideeën en strategieën om de communicatie met onze leden te optimaliseren.
  • Zorgen voor een open en transparante uitwisseling van feedback tussen het fonds en zijn belanghebbenden.
  • Frequentie van bijeenkomsten: De klankbordgroep komt ieder kwartaal bijeen.

Wat verwachten wij van de deelnemers:

  • Actieve deelname aan de bijeenkomsten van de klankbordgroep.
  • Bereidheid om eerlijke en constructieve feedback te geven.
  • Het delen van suggesties en ideeën ter verbetering van onze communicatie-inspanningen.
  • Bij voorkeur zoeken wij deelnemers en pensioengerechtigden die nog niet eerder betrokken zijn geweest in een fondsorgaan of werkgroep met het BPL.

Indien u geïnteresseerd bent om mee te denken om onze communicatie te verbeteren, nodigen wij u van harte uit om u aan te melden als lid van de Klankbordgroep Transitiecommunicatie. U kunt uw interesse kenbaar maken door vóór 10 mei 2024 een e-mail te sturen naar BPL@loodswezen.nl.

Wij kijken ernaar uit om samen met u te werken aan het versterken van de communicatie tussen het BPL en zijn belanghebbenden.