Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 30 september 2021

Op 12 juni 2020 hebben het kabinet, de werkgevers en de vakbonden een akkoord bereikt over de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel. Op dit moment wordt gewerkt aan de wetgeving (Wet Toekomst Pensioenen). Partijen krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Eerder mag ook.

Voor ons betekent dit dat het handhaven van de huidige pensioenregeling straks niet meer mogelijk is. In de komende tijd onderzoekt de NLc in samenwerking met de Werkroep Toekomst Pensioenen hoe de nieuwe pensioenregeling voor ons eruit zou moeten zien. Uw mening is daarbij belangrijk.

Betrokkenheid
De NLc wil u betrekken bij de vormgeving van de nieuwe pensioenregeling. Dat zal gebeuren via enquêtes, polls en webinars. Door middel van de webinars zal u worden bijgepraat over de recente ontwikkelingen.

Via een eerste enquête wordt gevraagd wat u belangrijk vindt in een pensioenregeling. De nieuwe pensioenregeling zal uiteindelijk via een stemming in de NLc-Ledenvergadering worden vastgesteld.

De uitnodigingen voor de specifiek opgestelde meningspeiling worden kort na de webinars aan u verstuurd. Zo ontvangen de actieve deelnemers de uitnodiging begin oktober en de pensioengerechtigden . Iedere mening telt.

Uitkomsten
De resultaten van de meningspeiling worden later aan u teruggekoppeld. Dan zal tevens worden toegelicht hoe deze uitkomsten zullen worden gebruikt bij de vormgeving van de nieuwe pensioenregeling.

Wij danken u alvast voor uw bijdrage.