Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 16 juli 2023

Op de website is weer een nieuwe poll te vinden. Deze keer gaat de poll over de SDG’s.

De poll luidt:
Ik ben van mening dat het BPL als pensioenfonds ook een steentje moet bijdragen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te realiseren.

Wij vernemen weer graag uw mening!
U vindt de poll op onze hoofdpagina van de website.

Toelichting
De Sustainable Development Goals (SDG's), ook wel bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn een set van 17 doelen die in 2015 zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelen streven ernaar om tegen 2030 wereldwijde uitdagingen aan te pakken, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en andere sociale en milieukwesties.

Pensioenfondsen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het realiseren van de SDG's. Als grote institutionele beleggers beheren pensioenfondsen enorme financiële middelen en hebben ze de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op bedrijven en overheden.

Veel pensioenfondsen hebben in toenemende mate aandacht besteed aan duurzaamheid en verantwoord beleggen. Ze erkennen dat investeren in duurzame bedrijven en projecten niet alleen bijdraagt aan positieve milieu- en sociale impact, maar ook op de lange termijn financiële rendementen kan opleveren. Door middel van duurzaam beleggen kunnen pensioenfondsen zowel financiële doelen als duurzaamheidsdoelstellingen behalen.

Pensioenfondsen kunnen de SDG's integreren in hun beleggingsstrategieën door middel van verschillende benaderingen. Dit omvat onder andere het screenen van beleggingen op duurzaamheidscriteria, het selecteren van duurzame beleggingen die bijdragen aan specifieke SDG's, en het aangaan van dialoog met bedrijven om duurzaamheid te bevorderen. 

Daarnaast kunnen pensioenfondsen ook een rol spelen bij het stimuleren van duurzaamheid in de bredere financiële sector. Ze kunnen samenwerken met andere beleggers, belanghebbenden en beleidsmakers om duurzaam beleggen te bevorderen, transparantie te vergroten en duurzaamheidsnormen te ontwikkelen. 

Het is belangrijk op te merken dat de ontwikkeling en integratie van de SDG's bij pensioenfondsen nog in volle gang is. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt, zijn er nog uitdagingen, zoals het meten van de impact van beleggingen op de SDG's en het zorgen voor consistente rapportagestandaarden. Niettemin zijn pensioenfondsen wereldwijd steeds meer betrokken bij duurzaam beleggen en spelen ze een belangrijke rol bij het bevorderen van de SDG's en het streven naar een duurzame toekomst.