Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Verhoging renteafdekking

29 november 2022

Het bestuur heeft onlangs besloten zijn strategische renteafdekking te verhogen van 37,5% naar 60%. Dit besluit is genomen aan de hand van ALM-studie die door het bestuur is gedaan.

Lees meer

Besluit toeslagverlening

17 november 2022

Graag informeren wij u dat het bestuur heeft besloten om de pensioenen te verhogen. Het gaat hierbij om twee verhogingen; een verhoging met...

Lees meer
Gepubliceerd op 15 november 2022

Dekkingsgraad oktober 2022

De geschatte actuele dekkingsgraad eind oktober 2022 bedraagt 128,0% (was eind september 2022 129,9%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind oktober...

Lees meer
Gepubliceerd op 7 november 2022

We leven iets langer

Op 13 september 2022 publiceerde het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) een nieuwe prognosetafel waarmee het inzicht wordt gegeven betreffende de...

Lees meer
Gepubliceerd op 7 november 2022

Gestegen rente werkt ook door bij het bepalen van uw pensioen

De pensioenregeling kent een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Omdat de werkelijke pensioenleeftijd op 60 jaar (of eerder) ligt wordt uw opgebouwde...

Lees meer