Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 27 februari 2023

Op grond van het pensioenstatuut 2015 heeft het bestuur besloten de premie voor 2023 vast te stellen op € 3.293 per maand.

De CPI verhoging op basis van de ontwikkeling van de CBS-index “CPI alle huishoudens (niet afgeleid)”, over de periode september tot september is 14,53%. De premie 2023 op basis van deze CPI verhoging komt daarmee uit op (afgerond op hele euro’s) € 3.293 per maand (de maandpremie in 2022 was € 2.875). Voor deze premie wordt dan ook meer pensioen opgebouwd aangezien de pensioengrondslag gestegen is naar € 112.488 (was in 2022 € 100.064).

Het bestuur heeft, omdat de premie op basis van de CPI verhoging hoger is dan de gedempte kostendekkende premie, voor 2023 de premie daarom definitief vastgesteld op € 3.293 per maand. Het is (in lijn met het Pensioenstatuut) niet nodig om een afwijkende premie voor te leggen aan de NLc ledenvergadering.

De premiedekkingsgraad bedraagt 122,5%. Vanwege het eerder genomen toeslagbesluit zal in 2023 de bijdrage van de premie een positief effect hebben van circa 0,2% (vastgesteld op de dekkingsgraad per 30 september 2022) op de dekkingsgraadontwikkeling. De premiedekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de in een jaar ontvangen premie en de toekomstige jaarlijkse uitkering die daarvoor kan worden ingekocht. Daarmee is de premiedekkingsgraad een indicator voor de toekomstige financiële ontwikkeling van een pensioenfonds.