Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 23 december 2021

Onlangs heeft de Werkgroep Transitie Pensioenregeling (WTP) meningspeilingen gehouden onder de actieven en pensioengerechtigden inzake de voorkeur voor de nieuwe pensioenregeling. Uit beide meningspeilingen blijkt dat de voorkeur wordt gegeven aan de solidaire premieregeling.

De volledige rapportages van beide meningspeiling treft u hier aan.

Op 8 februari 2022 wordt door de NLc ledenvergadering hier een principebesluit over genomen. Daarna zal worden gestart met de verdiepingsfase. In deze fase zal de nadere uitwerking van de gekozen pensioenregeling plaatsvinden. De definitieve besluitvorming over de pensioenregeling en de invulling daarvan is voorzien in 2023.

Respons
De WTP is content over de respons van de meningspeilingen. Beide worden als representatief gezien. De meningspeiling onder de actieven is door 207 deelnemers ingevuld, dit is een respons van circa 45%. De meningspeiling onder de pensioengerechtigden is door 262 ingevuld, dit is een respons van circa 30%.

Resultaten
Zowel de actieven als pensioengerechtigden zien ‘solidariteit tussen generaties’ en solidariteit uitkering’ als meest belangrijke onderwerpen. De ‘keuze beleggingen’ wordt als minst belangrijk gezien.

Tevens blijkt uit beide meningspeilingen dat een grote meerderheid voorkeur heeft voor een meer collectief systeem.

Conclusie
Op basis van de resultaten van beide meningspeilingen concludeert de WTP het volgende:

Solidariteit
·       Solidariteit wordt gezien als belangrijkste aspect van pensioen;
·       De meerderheid vindt solidariteit tussen jong en oud belangrijk.

Beleggingen
·       Verschillende visies tussen jongere en oudere deelnemers;
         -Jongere deelnemers hebben meer behoefte om eigen beleggingskeuzes te maken.

Opvallend is het aantal reacties waarin de keuze tot duurzaam beleggen worden genoemd. In beide regelingen zal het mogelijk zijn om duurzaam te beleggen.

Inrichting pensioenregeling
·       De meerderheid is voor een collectief systeem met variabele uitkeringen.