Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 25 augustus 2023

Een terugkerend rubriek in onze nieuwsbrief is het item “vijf vragen aan”. Voor deze nieuwsbrief zijn de vragen gesteld aan het lid van het Verantwoordingsorgaan, Gijs de Boer.

1)    U bent nu ruim een jaar lid binnen het Verantwoordingsorgaan. Hoe kijkt u terug op de afgelopen periode?
Ik ben in september 2017 met pensioen gegaan na 27,5 jaar loods in de regio Amsterdam -IJmond geweest te zijn. In mei 2022 ben ik door de VNoL leden gekozen tot lid van het Verantwoordingsorgaan van ons BPL, waarmee ik in een onbekende, gecompliceerde wereld belandde die de nodige verdieping noodzakelijk maakt wil je constructief je bijdrage gaan leveren. Gelukkig bestaan daar speciale cursussen voor waarvan ik er inmiddels een aantal heb afgerond. Voorts zijn we in deze periode naast de reguliere taken gaan richten op de Wet Toekomstige Pensioenen  (WTP), dus al met al komen er een hoop nieuwe aspecten op pensioengebied op ons af.

2)    Onlangs is het jaarverslag 2022 gepubliceerd. Hierin spreekt het verantwoordingsorgaan zich positief uit over het gevoerde beleid van het bestuur. Hoe ervaart u de samenwerking met het bestuur?
Het mooie van onze organisatie is dat veel neventaken door zowel actieve als gepensioneerde loodsen worden ingevuld, dit is niet allen van toepassing op het VO, maar zeker ook voor het bestuur van het BPL. Voeg daarbij dat wij als loodsen in een platte organisatie werken/werkten, waardoor er eigenlijk automatisch een open relatie tussen de leden van het VO en het bestuur ontstaat, hetgeen ik niet alleen als bijzonder prettig maar ook zeer constructief heb ervaren, hetgeen zeker in het WTP traject een groot voordeel oplevert.

3)    Op welke wijze wordt het verantwoordingsorgaan betrokken en gefaciliteerd bij de transitie naar de nieuwe pensioenregeling?
Naast een open communicatie met het bestuur van het BPL, wordt er vanuit het Bestuursbureau veel ondernomen om het VO mee te nemen in het WTP traject waarbij met name het zwaartepunt ligt op kennisvergaring over hetgeen ons te wachten staat. Dit gebeurt met name door middel van diverse kennissessies met pensioendeskundigen. Daarnaast heeft het VO op haar verzoek een externe adviseur toegewezen gekregen om ons waar nodig met gevraag of ongevraagd advies te ondersteunen ten aanzien van het WTP traject.

4)    Wat zijn voor u de aandachtspunten voor komende periode?
Het spreekt voor zich dat momenteel de focus in grote mate ligt op de wijze waarop en de voortgang waarmee het BPL bestuur het WTP traject doorloopt. Naast de al eerder genoemde kennisvergaring op dit onderwerp volgen de leden van het VO zo goed mogelijk de stappen van het bestuur, zodat wanneer het moment van invaren daar is, geen kostbare tijd verloren gaat omdat het VO er dan pas een oordeel over gaat vormen en er mogelijk over bepaalde onderdelen waar het VO wat van moet vinden discussie met het bestuur ontstaat.

 5)    Welke boodschap zou u de (ex)-registerloodsen mee willen geven betreffende het BPL?
Aangezien de Wet Toekomst Pensioenen ons allemaal op bijzonder slinkse wijze door de politiek wordt opgedrongen, is het van groot belang dat het BPL de transitie naar het nieuwe stelsel zo goed mogelijk vorm geeft en dat is geen sinecure. Aangezien het alle deelnemers raakt zou ik iedereen willen adviseren om zich toch zoveel mogelijk in hetgeen op ons afkomt te verdiepen. Het BPL zal er alles aan doen om u te informeren, het is echter aan de deelnemer zelf om de informatie tot zich te nemen. Als laatste wil ik, nu ik er wat dichter op zit, mijn respect uitspreken voor de kennis en inzet van de leden van het BPL bestuur en ons Bestuursbureau om deze enorme klus op een voor alle deelnemers goede en evenwichtige wijze te volbrengen.