Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 31 oktober 2023

Het BPL is continue bezig met de ontwikkelingen rondom het BPL en het besturen van het pensioenfonds. Onderstaand treft u een aantal belangrijke thema’s aan waarmee het bestuur in het vierde kwartaal mee bezig is.

Informatievoorziening over het transitieplan aan de registerloodsen en gepensioneerden
Via een viertal fysieke bijeenkomsten zijn de gepensioneerden geïnformeerd over het transitieplan en de wijzigingen van de pensioenregeling. Met een opkomst van 165 gepensioneerden kijken wij terug op vier geslaagde bijeenkomsten!

Voor de webinars ten behoeve van de registerloodsen staat het aantal aanmeldingen inmiddels op 22.

Opdrachtaanvaarding
Nu het transitieplan in concept door de NLc is opgeleverd is het bestuur gestart met het beoordelen van het plan om de opdracht te aanvaarden. Het BPL moet voorafgaand aan het aanvaarden van een opdracht de risicohouding, doelen en beleidsuitgangspunten vaststellen en deze bij de opdrachtaanvaarding toetsen.

 Het concept transitieplan wordt hierbij als informatieve bron gebruikt bij de opdrachtaanvaarding, zonder formele acceptatie. Het implementatieplan legt de uitvoering van de pensioenovereenkomst vast, inclusief behandeling van opgebouwde pensioenrechten. Bij de opdrachtaanvaarding beoordeelt het pensioenfonds de uitvoerbaarheid van de pensioenregeling en invaarverzoeken volgens wet- en regelgeving, met aandacht voor evenwichtige belangenafweging en beheerste bedrijfsvoering. Dit gebeurt met behulp van het implementatieplan.

Beleggingsplan 2024
Ieder jaar stelt het pensioenfonds een beleggingsplan op. Dit om de beleggingsportefeuille zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het economisch wereldbeeld en anderzijds bij de karakteristieken van het pensioenfondsen. Dit gebeurt aan de hand van een strategische normportefeuille studie. De voorbereidingen voor het beleggingsplan 2024 zijn reeds gestart.

Communicatiebeleidsplan 2024 – 2026
Het pensioenfonds dient een meerjarig communicatiebeleidsplan te bezitten. Het huidige plan loopt in 2023 af. Dit betekent dat er een nieuw plan dient te komen. Momenteel is de werkgroep communicatie en reputatie hiermee gestart.

In het nieuwe communicatiebeleidsplan geeft het bestuur richting aan de manier van communiceren in de periode 2024 - 2026. Deze periode valt samen met de geplande overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Voor BPL staat deze overgang gepland op 1 januari 2025.

Datakwaliteit
Het BPL is bezig met de naleving van het Kader Datakwaliteit van de Pensioenfederatie. Dit kader voorziet in duidelijke richtlijnen en normen voor het verzamelen, beheren en rapporteren van gegevens. Het omvat aspecten zoals gegevensvalidatie, data-integriteit, data governance, en gegevensbeveiliging. Een solide datakwaliteitskader is een essentiële bouwsteen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel.