Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 7 november 2022

Op 13 september 2022 publiceerde het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) een nieuwe prognosetafel waarmee het inzicht wordt gegeven betreffende de verwachte ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland. Deze prognosetafel gebruiken wij om de technische voorziening voor het BPL te bepalen. Een wijziging hiervan heeft effect op de dekkingsgraad. Voor het BPL zorgt dit voor een daling van de dekkingsgraad van ± 0,9%.

Iedere twee jaar publiceert het AG een nieuwe prognosetafel. Deze inschatting is gebaseerd op zowel Nederlandse sterftedata als sterftedata van Europese landen met een vergelijkbare welvaart als in Nederland.

Aan de hand van de nieuwe prognosetafel blijkt dat de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen toeneemt van ongeveer 92 naar ongeveer 93 jaar, en voor mannen van 89,5 naar 90 jaar. Op 65-jarige leeftijd is de toename van de resterende levensverwachting kleiner: van 23,1 naar 23,3 jaar voor vrouwen, en van 20,2 naar 20,4 jaar voor mannen.

Impact op BPL
DNB stelt dat bij belangrijke beleidsbeslissingen de actuariële grondslagen, waaronder de gehanteerde overlevingstafel, dienen te voldoen aan de wettelijke eisen van actualiteit, prudentie en consistentie. Dit impliceert dat DNB vereist dat de meest recente overlevingstafel wordt gehanteerd bij het vaststellen van de technische voorzieningen.

Het bestuur heeft onlangs besloten om over te gaan naar de AG Prognosetafels 2022. De overgang naar de nieuwe overlevingstafel Prognosetafel AG 2022 heeft een verhogend effect op de technische voorzieningen van ongeveer 0,7%. Dit zal worden verwerkt in de dekkingsgraad van ultimo oktober 2022.