Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 31 oktober 2023

Sinds juni 2023 hanteert het CBS een nieuwe methode voor het meten van energieprijzen, die een aanzienlijke invloed heeft op de consumentenprijsindex (CPI). De CPI, ook wel bekend als het prijspeil, is de indicator voor prijsinflatie. Deze verandering heeft niet alleen gevolgen voor consumenten, maar ook voor pensioenfondsen en de toeslagen die zij toekennen.

De CPI is een belangrijk meetinstrument dat de gemiddelde prijsverandering van een mandje met goederen en diensten weerspiegelt, zoals voedsel, kleding, en in het bijzonder, energieprijzen. Deze index is van groot belang voor zowel de overheid als het bedrijfsleven, omdat het helpt bij het begrijpen van de inflatie en het aanpassen van beleidsmaatregelen.

Tot juni 2023 gebruikte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een bepaalde methode om energieprijzen te meten en op te nemen in de CPI. Echter, sinds die tijd heeft het CBS een nieuwe methode ingevoerd om deze prijzen vast te stellen. Deze wijziging heeft directe gevolgen voor de CPI en dus voor hoe we inflatie meten.

Belangrijk om te vermelden is dat het CBS heeft aangegeven dat deze verandering niet met terugwerkende kracht wordt toegepast. Dit betekent dat de CPI-cijfers vóór juni 2023 gebaseerd blijven op de oude methodiek. Dit kan leiden tot een verschil tussen de inflatiecijfers gemeten met de oude en de nieuwe methode.

Het CPI-cijfer dat BPL gebruikt voor de periode september - september is 0,2%.

Waarom is deze verandering belangrijk?
De CPI is niet alleen relevant voor het monitoren van inflatie, maar heeft ook directe invloed op pensioenfondsen en de toeslagen die zij toekennen aan deelnemers. BPL baseert namelijk de toekenning van toeslagen op de prijsinflatie, die doorgaans jaar op jaar wordt gemeten.

De prijsinflatie wordt berekend door de CPI van een specifieke maand, bijvoorbeeld september, te vergelijken met de CPI van één jaar ervoor. Met de nieuwe methode voor het meten van energieprijzen kan de CPI anders uitvallen dan verwacht. Dit kan directe gevolgen hebben voor de toeslagmaatstaven van pensioenfondsen en dus voor de financiële situatie van deelnemers.

Wat betekent dit voor pensioenfondsen en deelnemers?
Pensioenfondsen kunnen niet onder deze wijziging naar de nieuwe methodiek uitkomen. Ze moeten zich aanpassen aan de veranderingen in de CPI en de gevolgen daarvan voor hun toekenning van toeslagen aan deelnemers. Dit kan betekenen dat de toeslagen die deelnemers ontvangen in de toekomst anders zijn dan ze gewend waren.

Inflatie is momenteel een van de meest besproken economische onderwerpen. De prijzen bevinden zich op historische hoogtepunten, en elke maand brengt het CBS nog steeds nieuws over aanhoudende inflatie. Maar ondanks deze ontwikkelingen, werpt de vraag zich op of de komende maanden ook deflatie op de loer ligt. Het bestuur heeft overigens in zijn toeslagbeleid opgenomen dat in geval van een negatief CPI-cijfer de pensioenaanspraken en -uitkeringen niet worden verlaagd.