Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

BPL statuut


BPL heeft de stichting als rechtspersoon. De grondregels van BPL als stichting zijn in notarieel verleden statuten vastgelegd. Deze zijn gedeponeerd in het daarvoor bestemde register bij de Kamer van Koophandel.

Het verantwoordingsorgaan en de NLc-ledenvergadering zijn adviesgerechtigd t.a.v. een voorgenomen besluit van het bestuur van BPL tot wijziging van de statuten. 

De meest recente statuten van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen vindt u hieronder:

Statuten BPL:
Statuten 17-07-2019.pdf 
   

Actueel nieuws


Nieuws

16 november 2020 - Dekkingsgraad oktober 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind oktober 2020 bedraagt 96,6% (was eind september 2020 94,0%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind oktober 2020 bedraagt 96,0% (was eind september 2020 96,3%).


30 oktober 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


30 oktober 2020 - Nieuwe overlevingsgrondslagen (AG-tafel 2020).

Al decennialang neemt de levensverwachting toe, zowel in Nederland als in de ons omringende landen. Dit heeft grote impact op de samenleving. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is inzicht in de ontwikkeling van de levensverwachting belangrijk om een inschatting van de toekomstige geldstromen te kunnen maken en zo voorzieningen vast te stellen.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)