Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuwe relatie

Indien u als gepensioneerde een partnerrelatie aangaat (bijv. samenwonen of trouwen), ontstaat geen aanspraak op een uitkering voor de partner en eventuele uit deze partnerschap geboren kinderen of kinderen van de partner.


Scheiden

Als u gaat scheiden (beëindiging huwelijk of een geregistreerd partnerschap), heeft uw ex-partner volgens de wet recht op uitbetaling van de helft van het tijdens het huwelijk of partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding). Als één van beide partijen...


Overlijden

Genoemde éénmalige uitkeringen worden belastingvrij verstrekt.


Verhuizen

U hoeft niets aan ons door te geven.Verhuist u binnen Nederland? Dan heeft dat geen invloed op uw pensioenopbouw.U hoeft uw adreswijziging niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie namelijk automatisch van de gemeente waar u zich inschrijft of waar u uw adreswijziging doorgeeft.


Klachten

De regels inzake de Code Pensioenfondsen schrijven voor dat elk pensioenfonds een klachten en geschillenregeling moeten hebben. Over de bij het bestuur ingediende klachten wordt gerapporteerd in het jaarverslag van BPL.