Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Nabestaande


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Wat te doen bij

U kunt met uw ex-partner overeenkomen dat een deel van uw pensioen plus zijn/haar aanspraak op een deel van de uitkering bij overlijden, wordt omgezet in een eigen levenslang pensioen voor uw ex-partner.

U kunt overgaan tot wettelijke conversie of tot algehele conversie.

Voor wettelijke of algehele conversie heeft u de toestemming van uw partner nodig.

Ingeval van wettelijke conversie wordt de waarde van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van het Bijzonder Partnerpensioen. Voor het totaal van deze waarde wordt voor de meeverzekerde partner een zelfstandig pensioen verzekerd/aangekocht op zijn of haar leven (ouderdomspensioen).
Dit pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd tot de eerste van de maand volgende op het overlijden.

Ingeval van algehele conversie wordt de waarde van alle verzekerde pensioenen bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld. Beide ex-partners verkrijgen een recht op een zelfstandig ouderdomspensioen.

Actueel nieuws


Nieuws

17 september 2020 - Dekkingsgraad augustus 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind augustus 2020 bedraagt 95,4% (was eind juli 2020 93,6%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind augustus 2020 bedraagt 96,7% (was eind juni 2020 96,8%).


01 september 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


17 augustus 2020 - Dekkingsgraad eind juli 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind juli 2020 bedraagt 93,6% (was juni 2020 93,7%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind juli 2020 bedraagt 96,8% (was eind juni 2020 97,4%).


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)