Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

U kunt met uw ex-partner overeenkomen dat een deel van uw pensioen plus zijn/haar aanspraak op een deel van de uitkering bij overlijden, wordt omgezet in een eigen levenslang pensioen voor uw ex-partner.

U kunt overgaan tot wettelijke conversie of tot algehele conversie.

Voor wettelijke of algehele conversie heeft u de toestemming van uw partner nodig.

Ingeval van wettelijke conversie wordt de waarde van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van het Bijzonder Partnerpensioen. Voor het totaal van deze waarde wordt voor de meeverzekerde partner een zelfstandig pensioen verzekerd/aangekocht op zijn of haar leven (ouderdomspensioen).
Dit pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd tot de eerste van de maand volgende op het overlijden.

Ingeval van algehele conversie wordt de waarde van alle verzekerde pensioenen bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld. Beide ex-partners verkrijgen een recht op een zelfstandig ouderdomspensioen.

Nieuwe relatie

Indien u als nabestaande een partnerrelatie aangaat (bijv. samenwonen of trouwen), ontstaat geen aanspraak op een uitkering voor de partner en eventuele uit deze partnerschap geboren kinderen of kinderen van de partner.


Scheiden

Als u gaat scheiden (beëindiging huwelijk of een geregistreerd partnerschap), heeft uw ex-partner volgens de wet recht op uitbetaling van de helft van het tijdens het huwelijk of partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding). Als één van beide partijen...


Overlijden

Genoemde éénmalige uitkeringen worden belastingvrij verstrekt.


Verhuizen

U hoeft niets aan ons door te geven.Verhuist u binnen Nederland? Dan heeft dat geen invloed op uw pensioenopbouw.U hoeft uw adreswijziging niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie namelijk automatisch van de gemeente waar u zich inschrijft of waar u uw adreswijziging doorgeeft.


Klachten

De regels inzake de Code Pensioenfondsen schrijven voor dat elk pensioenfonds een klachten en geschillenregeling moeten hebben. Over de bij het bestuur ingediende klachten wordt gerapporteerd in het jaarverslag van BPL.