Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Nabestaande


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Wat te doen bij

U kunt met uw ex-partner overeenkomen dat een deel van uw pensioen plus zijn/haar aanspraak op een deel van de uitkering bij overlijden, wordt omgezet in een eigen levenslang pensioen voor uw ex-partner.

U kunt overgaan tot wettelijke conversie of tot algehele conversie.

Voor wettelijke of algehele conversie heeft u de toestemming van uw partner nodig.

Ingeval van wettelijke conversie wordt de waarde van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van het Bijzonder Partnerpensioen. Voor het totaal van deze waarde wordt voor de meeverzekerde partner een zelfstandig pensioen verzekerd/aangekocht op zijn of haar leven (ouderdomspensioen).
Dit pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd tot de eerste van de maand volgende op het overlijden.

Ingeval van algehele conversie wordt de waarde van alle verzekerde pensioenen bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld. Beide ex-partners verkrijgen een recht op een zelfstandig ouderdomspensioen.

Actueel nieuws


Nieuws

30 juni 2019 - Verkort jaarverslag 2018.

Het verkort jaarverslag is weer beschikbaar. Wilt u snel de feiten & cijfers over 2018 tot u nemen, kijk dan in het verkort jaarverslag (16 bladzijden). Het volledige jaarverslag wordt in juli gepubliceerd.
U vindt het verkort jaarverslag: hier 


30 juni 2019 - Nieuw pensioenakkoord.

Na de goedkeuring van de bonden en na negen jaar polderen ligt er eindelijk een pensioenakkoord op tafel. Het nieuwe stelsel moet in 2022 ingaan. Veel details moeten nog uitgewerkt worden, maar de belangrijkste hoofdpunten zijn inmiddels duidelijk.
Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.


30 juni 2019 - Theo bedankt!.

Zoals al eerder aan u gecommuniceerd gaat de manager pensioenen, Theo Wittkampf, per 1 juli 2019 van zijn welverdiende pensioen genieten. Het BPL is Theo zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten, betrokkenheid en tomeloze inzet gedurende de afgelopen jaren.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)