Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Procedure

De regels inzake de Code Pensioenfondsen schrijven voor dat elk pensioenfonds een klachten en geschillenregeling moeten hebben. Over de bij het bestuur ingediende klachten wordt gerapporteerd in het jaarverslag van BPL.

De klacht wordt eerst in behandeling genomen door het bestuursbureau BPL.

Mocht u het niet eens zijn met de uitslag dan wordt de klacht op uw verzoek in behandeling genomen door het bestuur.

Ombudsman

Vanaf 19 september 2012 kunnen (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en andere belanghebbenden voor een klacht of geschil over de uitvoering van het Pensioenreglement voor advies terecht bij de Ombudsman Pensioenen (niet bindend). BPL zal zich aan het advies van de Ombudsman Pensioenen conformeren, tenzij er zwaarwegende motieven zijn dit advies niet op te volgen.

Een klacht of geschil wordt niet eerder door de Ombudsman Pensioenen in behandeling genomen nadat de klachten- en geschillenprocedure bij BPL volledig is doorlopen. Dus na het besluit van het bestuur ten aanzien van een klacht of geschil.

De website van de Ombudsman is: www.ombudsmanpensioenen.nl

Rechtszaak

Het advies van de ombudsman is niet bindend. U heeft dus de mogelijkheid om een rechtszaak te beginnen.

Klachtenregeling:

zie als brondocument: de brochure