Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Pensioen 1-2-3


   

Welkom bij Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL). BPL is een beroepspensioenfonds. Registerloodsen bouwen verplicht pensioen bij ons op. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid op www.bploodsen.nl/algemeen/beleid/beleggingsbeleid.


Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van BPL. U kunt laag 2 in de onderstaande tabel vinden door op de (blauwe) "extensies" te klikken. In laag 2 kunt u bij bronvermelding laag 3 vinden.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen?
Dan krijgt u Ouderdomspensioen.
Uw pensioenleeftijd is 60 jaar.

 

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner een partnerpensioen.
De hoogte is afhankelijk van het moment waarop u overlijdt.

 

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner een aanvullend
partnerpensioen tot zijn/haar AOW-leeftijd bereikt.
  Overlijdt u en heeft u kinderen? Dan krijgen zij wezenpensioen.
  Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw
pensioenopbouw geheel door, zonder dat u daarvoor
premie betaalt.
  Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?
Kijk dan op www.bploodsen.nl.
U vindt daar ook ons pensioenreglement.

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Het is niet mogelijk om netto-pensioen op te
bouwen.

Het is niet mogelijk om extra pensioen op te bouwen.
Uw pensioenopbouw is fiscaal gezien reeds maximaal.

 

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. U bouwt dit pensioen op bij BPL. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u straks krijgt, is de optelsom van al die stukjes.
Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft.

Jaarlijks bouwt u een vast bedrag op. Over het maximum pensioengevend inkomen min het drempelbedrag (minimaal voorgeschreven franchise) bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op.

 

U betaalt de volledige premie voor uw pensioen.

 

Welke keuzes heeft u zelf?

Verandert u van baan en van pensioenuitvoerder?
Dan kunt u het pensioen dat u heeft opgebouwd
meenemen naar BPL.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor
partnerpensioen voor uw partner of juist andersom?
Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken met andere
pensioenregelingen? Kijk dan hier
of vraag de pensioenvergelijker op bij de afdeling
Pensioenbeheer via telefoonnummer +31(0)204266390.

Uw pensioenleeftijd is 60 jaar.
Als u eerder met pensioen wilt, dan kan dat.

Wilt u beginnen met een hoger pensioen?
Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

 

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen kunnen laten meegroeien.
BPL heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
- Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer betalen.
- Een lage rente maakt pensioen duurder. BPL heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen.
- De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen/opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. De (opgebouwde) pensioenen zijn per 1 januari 2019 met 0,15% verhoogd.  

Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen hangt af van de toeslagverlening en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren waren de toeslagverlening en de stijging van de prijzen* als volgt:

Datum    Verhoging Prijsstijging
1-1-2018    0,00%       1,45%
1-1-2017    0,00%       0,07%
1-1-2016    0,00%       0,60%
1-1-2015    0,26%       0,88%

* Deze cijfers zijn overgenomen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

BPL betaalt de toekomstige verhogingen van uw (opgebouwde) pensioen uit beleggingsrendement. U heeft in geval van een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Het BPL verwacht dat de toeslagverlening de komende jaren zeer beperkt zal zijn.

Uw pensioen kan in uitzonderlijke gevallen ook worden verlaagd. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. Op grond van het
geldende herstelplan zal naar verwachting in de komende 10 jaar uw pensioen niet hoeven te worden verlaagd.

De verwachting voor de komende 10 jaar wordt aan het begin van elk jaar opnieuw beoordeeld op basis van de actuele financiële situatie op dat moment en kan daardoor wijzigen

 

Welke kosten maken wij?

BPL maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:                                                                                                
- Kosten voor bestuur en organisatie
- Kosten voor pensioenbeheer
- Kosten voor vermogensbeheer

U leest hier meer over in ons jaarverslag onder  “Kostentransparantie”.

 

Wanneer moet u in actie komen?

 

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw
nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u gaat samenwonen met een samenlevingscontract.

Als u gaat scheiden, uw geregistreerd partnerschap
beëindigt of niet langer samenwoont.

 

Als u verhuist naar het buitenland.

  

Op  www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een
persoonlijk overzicht van het pensioen dat u heeft
opgebouwd en van de AOW.

 

Als u  minder dan 1750 uur per jaar gaat werken en naar rato pensioen wenst op te bouwen. Minder dan 1750 uur per jaar werken kan pas vanaf 55 jaar (regeling van uw maatschap).

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik
maakt van de actie- en/of keuzemomenten. U kunt een
e-mail sturen naar de medewerkers van Pensioenbeheer
via bpl@blueskygroup.nl of bel 020 - 4266390

 

Downloads:

- De Pensioenvergelijker in pdf.

- De Keuzewijzer 2019 in pdf.

- De spelregels rond de Pensioenvergelijker vindt u hier.

bron: www.pensioen123.nl

Actueel nieuws


Nieuws

29 mei 2020 - Planning Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020.

De deelnemers kunnen het UPO 2020 in juni/juli tegemoet zien. Het UPO voor pensioengerechtigden zal ook in de zomerperiode worden verstuurd.


29 mei 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijks update aan betreffende het Corona-virus. De financiële markten zijn inmiddels begonnen aan het voorzichtig herstel. Ondanks dat een aantal bedrijven hun verwachtingen hebben bij moeten stellen lijkt de wereldhandel weer langzaam op gang te komen.


18 mei 2020 - Waardeoverdracht pensioen tijdelijk niet mogelijk.

De beleidsdekkingsgraad is lager dan 100%. Daarom mogen wij niet meewerken aan de waardeoverdracht van pensioenen van mensen die een nieuwe baan hebben. 


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)