Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Welkom bij het 1-2-3 pensioen

Welkom bij Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL). BPL is een beroepspensioenfonds. Registerloodsen bouwen verplicht pensioen bij ons op. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hulp nodig bij het maken van uw keuze?
Neem dan contact op met onze servicedesk:
E-mail: bpl@blueskygroup.nl
Telefoonnummer: 020 - 4266390

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid op bploodsen.nl/beleid/beleggingsbeleid.

In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van BPL. 

Welke keuzes hebt u zelf?

Waardeoverdracht
Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? U kunt uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 592,51 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Wilt u dat? Neem dan contact op met uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan hoeft u niets te doen. Uw pensioen blijft bij Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij of uw financieel adviseur helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen lager dan € 592,51 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar en bent u na 1 januari 2024 uit dienst gegaan dan zorgt Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuw pensioenfonds of verzekeraar. Hebt u geen nieuw pensioenfonds of verzekeraar dan blijft uw pensioen bij Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen.

Veranderde u van baan na 1 januari 2024 en is uw opgebouwd pensioen € 2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Het vervalt aan het fonds. Dat is wettelijk zo bepaald.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Elke deelnemer of gewezen deelnemer kan op de (vervroegde) pensioendatum óf bij beëindiging van de deelneming een deel van het ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen, waarbij het partnerpensioen na omzetting 70% bedraagt van het ouderdomspensioen na omzetting. De deelnemer of gewezen deelnemer kan ook kiezen om deze omzetting voor de helft te doen. 

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer). 

Let op: dit is een eenmalige keuze die u kunt maken als u met pensioen gaat! Als u eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner hebt moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het Pensioenstatuut.

Pensioen vervroegen
U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op 60 jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. De wens tot vervroeging van de pensioendatum dient u tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum schriftelijk via onze pensioenadministrateur Blue Sky Group kenbaar te maken.

Beginnen met een hoger pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een periode een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze die u kunt maken als u met pensioen gaat! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Wanneer kunt u kiezen voor bedrag ineens?
De minister heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel voorgelegd met betrekking tot het bedrag ineens. Volgens dit voorstel kunnen deelnemers op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 deze optie kiezen. Het definitieve vaststellen van deze datum staat nog open.

Het is belangrijk op te merken dat de mogelijkheid om te kiezen voor het bedrag ineens alleen beschikbaar is bij pensionering.

Wat betekent bedrag ineens?
Bedrag ineens maakt deel uit van het nieuwe pensioenstelsel. Als uvoor deze optie kiest, heeft u de mogelijkheid om tot maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen. Daarnaast bestaat ook de keuze om een kleiner deel uit uw pensioenpot te laten uitbetalen.

Het is aan u om te beslissen wat u met dit bedrag doet. Bijvoorbeeld, u kunt ervoor kiezen om een deel van uw hypotheek af te lossen of een vakantie te nemen. Op deze manier kunt u uw pensioen beter afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Nadelen bedrag ineens
Het ontvangen van een groot bedrag in één keer kan helpen om de dingen te doen die u graag wilt, zoals het maken van een mooie reis terwijl u nog gezond bent. Echter, er zijn ook veel nadelen verbonden aan het bedrag ineens, waardoor het mogelijk geen goede keuze voor u is.

Een belangrijk nadeel is dat u na het opnemen van het bedrag ineens maandelijks een lager pensioen ontvangt, omdat u een deel in één keer hebt opgenomen.
Daarnaast kan het bedrag ineens gevolgen hebben voor eventuele toeslagen, zoals huurtoeslag, en andere uitkeringen waarbij uw inkomen meetelt. Dit hangt af van onder andere de hoogte van het opgenomen bedrag en uw persoonlijke situatie.
De Belastingdienst kan u helpen met eventuele vragen hierover.

Als u kiest voor het bedrag ineens, is het niet mogelijk om te kiezen voor een hoog/laag pensioen. Bovendien kan het opnemen van 10% van uw pensioen in één keer ertoe leiden dat u meer belasting betaalt, vooral als u als gepensioneerde aan het einde van de eerste belastingschijf zit. Door het ontvangen van een groot geldbedrag in één keer kunt u in een andere belastingschaal terechtkomen, waardoor u meer belasting moet betalen.

Toch in 1x een deel van uw pensioen opnemen
Als u wilt weten wat de specifieke gevolgen van deze keuze voor u persoonlijk zijn, raden wij u aan om contact op te nemen met onze servicedesk. Op deze manier kunnen wij al uw vragen beantwoorden.