Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Een beroepspensioenfonds als BPL, bestuurd door (ex-)loodsen, voelt zich natuurlijk nauw betrokken bij zijn (oud)beroepsgenoten. En daarmee hecht het als vanzelfsprekend ook veel waarde aan communicatie over de pensioenregeling en de praktische consequenties die deze regeling voor (ex-)loodsen en hun partners hebben. Het bestuur heeft een communicatiebeleidsplan opgesteld. Hiermee geeft het bestuur richting aan de manier van communiceren. Het moet er voor zorgen dat er door BPL transparant en duidelijk gecommuniceerd wordt en voldaan wordt aan zowel de wettelijke eisen als aan de behoefte van de)deelnemers.