Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Het bestuur heeft een financieel crisisplan opgesteld. In dit plan staat beschreven welke sturingsmiddelen tijdens een financiële crisis mogelijk kunnen worden ingezet. Dit financieel crisisplan, is voor het eerst op 29 maart 2012 door het bestuur van BPL vastgesteld en wordt jaarlijks getoetst op actualiteit en indien nodig aangepast.

Het crisisplan is een bijlage van de ABTN.