Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Het bestuur heeft het MVB-beleid (Environmental, Social en Governance) vastgelegd. Het bestuur ziet het MVB-beleid als een iteratief proces, waarvan het uiteindelijke eindpunt nog niet is bereikt. Het pensioenfonds wil gedurende het proces komen tot een volledig MVB-beleid. Gelijktijdig ontwikkelt ook de aanbiedersmarkt zich en komen er naar verwachting steeds meer en betere producten (van vermogensbeheerders) en tools (van dataproviders) waarmee het beleid van het fonds verder kan worden vormgegeven.

Het MVB-beleid van het fonds is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek onder bestuursleden en op basis van recente maatschappelijke trends. In 2019 heeft het bestuur een risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd, hierin zaten ook een aantal MVB gerelateerde vragen. Het MVB-beleid zal worden geupdate op basis van de uitkomsten van dit onderzoek.

Binnen het ESG-raamwerk zijn alle drie de factoren belangrijk. Het bestuur heeft het MVB thema mensrechten als belangrijk thema benoemd. Het BPL wil zich in de implementatie echter bij voorkeur richten op de algemene ESG factoren, in plaats van specifieke thema’s

Het bestuur onderkent de United Nations Principes for Responsible Investment (PRI). De fiduciair manager van BPL (BlackRock) heeft de PRI ondertekend. BPL belegd in beleggingsfondsen en selecteert bij voorkeur managers die de PRI hebben ondertekend. De managers van alle door het bestuur geselecteerde fondsen hebben de PRI getekend. Daarmee geeft het bestuur uitdrukking aan het belang dat wordt gehecht aan maatschappelijk verantwoord beleggen.

De PRI is een internationaal netwerk van professionele beleggers met als doel de principes van verantwoord beleggen in de praktijk te brengen

De fiduciair manager van BPL (BlackRock) is als onafhankelijke deelnemer ook verbonden aan de Global Compact van de Verenigde Naties. De Global Compact is een aanvulling op de PRI.

Het bestuur heeft ook aandacht voor de mogelijke negatieve consequenties die een (te) strikt MVB- beleid kan hebben op de omvang van het belegbaar universum, het kostenniveau en het rendement en risico. Dit wordt in de besluitvorming meegewogen. Het wil niet dat de toepassing van het MVB-beleid leidt tot een lager verwacht rendement voor de deelnemers. Daarnaast heeft het bestuur aandacht voor mogelijk hogere kosten. Verantwoord beleggen mag leiden tot iets hogere kosten (enkele basispunten) maar mag geen negatieve impact hebben op het risico-rendementsprofiel van de portefeuille. Eventuele extra kosten dienen uitlegbaar te zijn. Deze verschillende aspecten weegt het bestuur in zijn besluitvorming af, waarbij elke casus op zichzelf wordt beoordeeld.

Meer over het maatschappelijk verantwoord beleggen treft u aan in de volgende documenten:
MVB-beleid
Duurzaamheidsgerelateerde toelichting pensioenregeling
Informatie over duurzaamheidsrisico's en beleggen
Ongunstige effecten van beleggingseffecten op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen
Model voor de pre-contractuele informatieverschaffing voor de financiële producten