Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Compliance

Compliance is het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, alsmede van interne procedures en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en integriteit van BPL wordt aangetast.

Per 12 juni 2015 is Compliance ondergebracht bij het Nederlands Compliance Instituut te Capelle a/d IJssel.
De bevindingen van de compliance officer vindt u terug in de jaarverslagen.

Documenten betreffende Compliance, waar BPL zich aan conformeert:
Compliance rapportage
Gedragscode
Incidenten- & klokkenluidersregeling
Integriteitsbeleid (belangenverstrengeling)
Noodprocedure
Ongewenst gedrag op het werk
Screeningsbeleid

Gedragscode

Per 01 Januari 2014 is de Code Pensioenfondsen (hierna: de Code) opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die hiermee normen formuleren voor ‘goed pensioenfondsbestuur’. Het huidig tijdgewricht vereist vanuit het maatschappelijk belang van het pensioenfonds dat het functioneren van het bestuur meer aandacht krijgt. Het streven naar optimaliseren van de kwaliteit van het pensioenfondsbestuur moet door pensioenfondsen inzichtelijker worden gemaakt. De Code komt voor pensioenfondsen in de plaats van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft gepubliceerd.

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen monitort jaarlijks de naleving van de Code.

Code Pensioenfondsen per oktober 2019:
Code Pensioenfondsen.pdf

De Code Pensioenfondsen schrijft voor dat elk pensioenfonds dient te beschikken over een Gedragscode.

Het doel van de Gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in het pensioenfonds door belanghebbenden, alsmede het voorkomen van integriteitsrisico's. De gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels voor verbonden personen en aanvullende gedragsregels voor insiders.