Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Gepensioneerd


Als gepensioneerde van het BPL, bent u ooit actief registerloods geweest en ontvangt u momenteel een ouderdomspensioen van het BPL.

Uw pensioen wordt rond de 23ste van de maand overgemaakt.

Bent u tussen 01-04-2004 en 01-01-2015 met pensioen gegaan dan geldt 'uw pensioenregeling 2004'.

De personen die van 01-04-2004 t/m 01-07-2008 met vervroegd pensioen zijn gegaan hebben naast de opgebouwde BPL-aanspraken recht op een FLP-aanvulling. Personen die na 01-07-2008 met vervroegd pensioen gaan hebben geen FLP-aanvulling meer.

Bent u na 01-01-2015 met pensioen gegaan dan geldt 'uw pensioen regeling 2015'.

Alle pensioenrechten en pensioenaanspraken,welke zijn verkregen onder het Pensioenstatuut 2004, blijven ongewijzigd in stand.

Wat te doen bij:

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Uw pensioenregeling 1988:

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2004:

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2015:

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Hoe gaat uw fonds om met:

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Actueel nieuws


Nieuws

29 mei 2020 - Planning Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020.

De deelnemers kunnen het UPO 2020 in juni/juli tegemoet zien. Het UPO voor pensioengerechtigden zal ook in de zomerperiode worden verstuurd.


29 mei 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijks update aan betreffende het Corona-virus. De financiële markten zijn inmiddels begonnen aan het voorzichtig herstel. Ondanks dat een aantal bedrijven hun verwachtingen hebben bij moeten stellen lijkt de wereldhandel weer langzaam op gang te komen.


18 mei 2020 - Waardeoverdracht pensioen tijdelijk niet mogelijk.

De beleidsdekkingsgraad is lager dan 100%. Daarom mogen wij niet meewerken aan de waardeoverdracht van pensioenen van mensen die een nieuwe baan hebben. 


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)