Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Omzetten partnerpensioen in hoger ouderdomspensioen

In de brief van BPL die u ontvangt 3 maanden voor dat u met pensioen gaat, wordt u gevraagd of u het opgebouwde partnerpensioen wilt omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Als u alleenstaande bent wordt dit automatisch voor u geregeld door BPL, want dan heeft u immers niets aan een partnerpensioen. Maar het kan ook zijn dat uw partner zelf voldoende ouderdomspensioen heeft opgebouwd. U kunt het partnerpensioen voor 50 of voor 100 procent omzetten. Dat kan op uw vervroegde pensioendatum of op uw 60e.

Het aan een ex-partner toegekende bijzonder partnerpensioen blijft bij een omzetting buiten beschouwing.

In het geval dat u een partner heeft wordt een keuze voor omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen alleen door BPL geaccepteerd als deze keuze in een notarieel verleden akte wordt bevestigd. Dit om zeker te stellen dat door partijen deze keuze bewust wordt gemaakt.

Omzetten ouderdomspensioen in hoger partnerpensioen

U kunt op de vervroegde pensioendatum (of beëindiging van het deelnemerschap) of uw 60e jaar het ouderdomspensioen gedeeltelijk omzetten in partnerpensioen. Het partnerpensioen mag na omzetting, niet hoger worden dan 70% van het ouderdomspensioen

Karakter

Het Pensioenstatuut 2004 heeft het karakter van een uitkeringsregeling en is een middelloonregeling met (voorwaardelijke) toeslagen.


Reglement

Reglement per 11 jun 2013;


Brochure

Brochure per 01 sept. 2011, geldig tot 31 december 2014


Ouderdomspensioen

Als gepensioneerde ontvangt u een levenslang ouderdomspensioen (OP) op, ingaande uw 60e.


Partnerpensioen

Degene, met wie u getrouwd bent of een partnerrelatie heeft (geregistreerd partnerschap of een bij het fonds aangemelde notarieel verleden samenlevingsovereenkomst), heeft bij uw overlijden recht op een partnerpensioen, zo lang zij/hij leeft.


Wezenpensioen

Bij overlijden van de deelnemer vóór de 55-jarige leeftijd:- per kind 9 procent van het op uw 60e te bereiken OP.Bij overlijden van de deelnemer ná vervroegde pensionering op 55 jaar:- per kind 9 procent van OP 65 in keuzevariant 1 StandaardHet wezenpensioen wordt verdubbeld voor volle wezen (in...