Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Als gepensioneerde ontvangt u een levenslang ouderdomspensioen (OP) op, ingaande uw 65e.

Per deelnemersjaar tot uw pensioendatum bedroeg de opbouw over pensioengrondslag A: 1,5%

Bij meer dan 30 te bereiken deelnemersjaren is het opbouwpercentage naar rato verlaagd.

Per deelnemersjaar van 1-1-2011 tot aan uw pensioendatum bedroeg de opbouw 1,5% over het verschil tussen pensioengrondslag B en A. Zie reglement en/of brochure.

Als FLP-er telt elk kalenderjaar voor 50% mee.

BPL probeert ieder jaar de pensioengrondslag en uw opgebouwde of ingegane pensioen te verhogen met de stijging van de consumentenprijsindex (cpi), zoals vastgesteld door het CBS.

Wij houden bij wat u opbouwt en geven u jaarlijks daarvan een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).


zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling

Karakter

Het Pensioenstatuut 2015 heeft het karakter van een uitkeringsregeling en is een middelloonregeling met (voorwaardelijke) toeslagen.


Reglement

De meest recente pensioenreglementen vindt u hier.


Brochure

De meest recente brochure vindt u hier.


Ouderdomspensioen

Als gepensioneerde ontvangt u een levenslang ouderdomspensioen (OP) op, ingaande uw 60e.


Partnerpensioen

Degene, met wie u getrouwd bent of een partnerrelatie heeft (geregistreerd partnerschap of een bij het fonds aangemelde notarieel verleden samenlevingsovereenkomst), heeft bij uw overlijden recht op een partnerpensioen, zo lang zij/hij leeft.


Wezenpensioen

Bij overlijden van de deelnemer vóór (vervroegde) pensionering bedraagt het wezenpensioen:- per kind 14 procent van het op uw 68e te bereiken ouderdomspensioen.Bij overlijden van de deelnemer ná (vervroegde) pensionering:- per kind 14 procent van het levenslange ouderdomspensioen in...