Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Extra inkoop is gebonden aan fiscale regels. Bij het BPL kunt u momenteel geen gebruik maken van extra inkoop.

Karakter

Het Pensioenstatuut 1988 kent een basisregeling en een premiespaarregeling flexioen.


Reglement

De meest recente pensioenreglementen vindt u hier.


Brochure

De meest recente brochure vindt u hier.


Ouderdomspensioen

Als gepensioneerde ontvangt u een levenslang ouderdomspensioen (OP) op, ingaande uw 65e.


Partnerpensioen

Degene, met wie u getrouwd bent of een partnerrelatie heeft (geregistreerd partnerschap of een bij het fonds aangemelde notarieel verleden samenlevingsovereenkomst) heeft bij uw overlijden recht op een partnerpensioen, zo lang hij/zij leeft.


Wezenpensioen

Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioenrekendatum bedraagt het wezenpensioen per kind 14% van het op uw 65e te bereiken OP;