Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Eénmalige uitkering

  • Als u als (vervoegd) gepensioneerde overlijdt, wordt aan de nabestaande een éénmalige uitkering verstrekt ten bedrage van het pensioen over twee maanden. Het pensioen wordt bovendien doorbetaald tot het einde van de maand, waarin het overlijden plaatsvond.

Genoemde éénmalige uitkeringen worden belastingvrij verstrekt.

Hoogte en ingang partner- en wezenpensioen

Het partnerpensioen gaat in op de dag van overlijden. Dit pensioen wordt levenslang aan de nabestaande uitgekeerd. Het wezenpensioen gaat eveneens in op de dag van overlijden.

De hoogte van het partner- en wezenpensioen is verschillend voor nabestaanden/wezen van deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Het kan zijn dat u op uw vervroegde pensioendatum of uw 60e heeft gekozen voor omzetting voor 50 of 100 procent van het partnerpensioen. De uitkering aan uw eventuele nabestaande is dan gelijk aan het op het omzetmoment afgesproken partnerpensioen (vermeerderd met eventueel daarna toegekende indexaties).

Het aan een eventuele ex-partner toekomende (tijdelijk) bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het door de deelnemer opgebouwde partnerpensioen (zie ook onder: "SCHEIDEN").

zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling