Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit zeven bestuursleden, waarvan 2 ex-registerloods zijn. Deze bestuursleden worden benoemd, treden af of worden ontslagen volgens de in de Pensioenverordening registerloodsen en statuten van BPL vastgelegde regels.

Het dagelijks bestuur

De voorzitter en de secretaris/penningmeester vormen het dagelijks bestuur en zijn tezamen belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen tezamen de stichting in en buiten rechte.
Het dagelijks bestuur kan de uitvoering van besluiten delegeren aan het bestuursbureau BPL.

Overleg

Het algemeen bestuur vergadert tenminste 7 keer per jaar, het dagelijks bestuur en het bestuursbureau ongeveer 18 keer per jaar.
Het algemeen bestuur overlegt tenminste 4 keer per jaar met de vermogensbeheerder(s) over de bereikte resultaten, het daarbij gevoerde beleid en het te voeren beleid in de toekomst.

Vergoedingsregeling

Bestuursleden declareren een vergoeding voor alle reguliere bestuursvergaderingen, overleggen en cursusdagen, waaraan uit hoofde van het bestuurslidmaatschap wordt deelgenomen.
Daarnaast worden de reis- en verblijfkosten vergoed en ontvangen de bestuursleden een vergoeding voor computer- en kantoorbenodigheden.

Rooster van aftreden

Besluit rooster van aftreden conform artikel 6, lid 2 van de Statuten.

Naam Functie in bestuurBestuurslid vanafBestuurslid tot
M. LouwerensVoorzitterJanuari 2016Januari 2028
P.B. SchoeSecretaris/penningmeesterJuli 2012Juli 2024
W.T. BuitelaarBestuurslidJanuari 2022Januari 2026
B. EgginkBestuurslidJuni 2016Juni 2024
N.R. HalfweegBestuurslidJuli 2020Juli 2024
H.A. WitzierBestuurslidApril 2023April 2027
J.H.P. WaasdorpBestuurslidJuli 2019Juli 2027


Nevenfuncties

De regels inzake de Code Pensioenfondsen schrijven voor dat elk pensioenfonds aan de deelnemers en gepensioneerden informatie dient te verstrekken over de nevenfuncties van de bestuursleden.